Ulkosälekaihtimet

Julkisivusälekaihdin on tehokas tapa suojautua liikalämmöltä ja häikäisyltä. Sälekulman säätö mahdollistaa juuri halutunlaisen valaistusolosuhteen muodostamisen käytettävään tilaan. Toisaalta auringon paistaessa matalalta ja sälekulman ollessa suuri rajoittaa se näkyvyyttä ulos ennemmän kuin esim. screenkaihdin. Sälekulman säätö kokonaan kiinni taas mahdollistaa tilan hämärtämisen esim. esitystilanteissa. Sälemalleja on saatavissa suurella limittyksellä tai tiivistein varustettuna jolloin se voi olla oikein asennettuna lähes pimentävä. Suhteellisen tiiviinä sillä on myös jonkin verran vaikutusta aurinkosuojauksen lisäksi lämpötalouteen. Ajastettuna sulkeutuvaksi kun rakennus ei ole käytössä, voidaan tuulettuvuutta ikkunan ulkopinnalla pienentää ja vähentää ikkunan kautta tapahtuvaa lämmön haihtumista. Automaattiseen aurinkoseurantaan perustuvat ohjausjärjestelmät antavat parhaan hyödyn juuri julkisivukaihdinta käytettäessä. Säleet ovat alumiinia ja niitä on saatavissa useissa eri väreissä. Kaihdin on aina varustettu pystysuunnassa liikettä ohjaavilla ohjaimilla.

Julkisivusälekaihtimen toimintatapa on ylhäältä alas laskeutuva suljettuna koko ikkunapinnan peittävä alumiinilamellimatto. Lamellien ”säleiden” kulmaa voidaan säätää portaattomasti riippumatta siitä mihin pisteeseen kaihdin on laskettu.

Säätöalueeltaan kaihtimia on kahdella periaatteella toimivia. Säätöalue välillä 0° … 90° tai säätöalue välillä -90° … 90°. Säätöalueella 0° … 90° toimiva kaihdin on tuuliolosuhteissa luotettavammin toimiva.
Se ei muodosta ylösnoustessan yhtä suurta tuulipinta-alaa kuin säleet sulkeutuneena nouseva kaihdintyyppi (-90° … 90°).
Julkisivusälekaihtimia on kahdentyyppiseen käyttötarkoitukseen valmistettuja. Julkisivuille tarkoitettut luonnonolosuhteille altistuvat mallit sekä kaksoisjulkisivun väliin asennettaviksi tarkoitetut suojassa toimivat mallit.

Julkisivusälekaihdin voi sijaita ikkunasyvennyksessä tai ikkuna-aukon ympärillä. Rakenteesta johtuen se on huomaamaton ylhäällä ollessaan. Se voi sijaita ylhäällä rakenteeseen piilotettuna. Toisaalta alhaalla ollessan värityksen valinnalla se voi olla huomaamaton tai julkisivua elävöittävä ratkaisu. Julkisivusälekaihdin ei aiheuta julkisivulle ulkonemia jotka rajoittaisivat sen käyttöä. Julkisivusälekaihdinta käytetään lähinnä julkisessa rakentamisessa.

Suositeltuja käyttökohteita ovat mm:

  • Asuinrakennukset
  • Toimistorakennukset
  • Koulut
  • Liiketilat
  • Sairaalat
  • Kirjastot ja kokoontumistilat
  • Teollisuuden rakennukset

Julkisivusälekaihdin on tarkoitettu sisätiloja aurinkosäteilyn vaikutukselta ja häikäisyltä suojaavaksi aurinkosuojaksi.

Tutustu aurinkosuojauksen ammattilaisiin!

Tutustu aurinkosuojauksen ammattilaisiin!