AURINKOSUOJAUS RY

Aurinkosuoja-alan yritysten etujärjestö

Suomen Aurinkosuojaus Ry on perustettu vuonna 1980 ja se on kaikkien Suomessa toimivien aurinkosuoja-alan yritysten yhteinen etujärjestö.

Yhdistys valvoo jäsentensä yhteisiä etuja alaa koskevissa ammatillisissa, teknisissä, kaupallisissa ja liikkeenjohdollisissa kysymyksissä, edistää korkean ammatillisen tason saavuttamista ja valvoo hyvien liiketapojen noudattamista pitämällä yhteyttä viranomaisiin ja muihin järjestöihin. Yhdistys kouluttaa jatkuvasti alan ammattilaisia omassa Aurinkosuojaus Akatemiassa.

Yhdistys edustaa jäseniään heidän suhteissaan työntekijäjärjestöihin. Yhdistys edistää aurinkosuoja-alan tunnettuutta ja sen tarjoamien palvelujen ja tuotteiden käyttöä oleellisena osana kestävää energiataloudellista rakentamista. Yhdistys on aurinkosuoja-alan yhteinen foorumi, joka yhdessä muiden teollisuudenalojen ja hallinnon kanssa edistää energiatehokasta ajattelua ja rakentamista.

European Solar-Shading Organization, ES-SO, on EU:n jäsenvaltioiden yhteinen, voittoa tavoittelematon aurinkosuojateollisuuden katto-organisaatio. Suomea järjestössä edustaa Aurinkosuojaus ry.

Aurinkosuojaus ry on myös Sisäilmayhdistyksen ja Green Building Council Finlandin jäsen.

Laskutusosoite

Suomen Aurinkosuojaus ry
Uomatie 13
01600 Vantaa

Tutustu aurinkosuojauksen ammattilaisiin!

Tutustu aurinkosuojauksen ammattilaisiin!