Miellyttävä sisälämpötila

Aurinko säteilee maahan jatkuvasti energiaa yli 10000 kertaisen määrän verrattuna tuottamaamme ja kuluttamaamme energiaan. Aurinkoenergian hyödyntäminen onkin yksi suurimmista haasteistamme.

Noin puolet aurinkosäteilyn energiasta on näkyvän valon alueella ja siirtyy ikkunoiden kautta rakennuksiin. Siirtymistä kuvataan auringonsäteilyn kokonaisläpäisysuhteella g. Ikkunan g-arvon ollessa 0,75 25% auringon energiasta heijastuu takaisin tai sitoutuu ikkunarakenteeseen ja 75% siirtyy sisälle. Säteilyn törmättyä sisätilan pintoihin energia muuttuu lämmöksi ja johtuu rakenteisiin sekä säteilee tilaan. Lämpösäteilyksi muuttunut aurinkoenergia ei kykene poistumaan säteilyn muuttuneen aallonpituuden takia yhtä tehokkaasti kuin tuli sisään.

Auringon energia virtaa ulkopuolisen suojauksen ja kaksilasi-ikkunan muodostamien kerrosten läpi. Kuvassa näkyy vain tärkeimmät virrat.

Lähde: REHVA Guidebook Aurinkosuojaus

Sisäpuolisen ja kaksilasisen ikkunan muodostamien kerrosten läpi kulkevat tärkeimmät energiavirrat. Lähde: REHVA Guidebook Aurinkosuojaus

Ikkunan kykyä pitää lämpösäteily sisällä kuvataan lämmönläpäisykertoimella U. Nykyaikaiset energiatehokkaat ikkunat ja muut rakenteet edesauttavat lämmön sisällä pysymistä. Molemmat tekijät, g- ja U-arvo, on otettava huomioon ikkuna- ja suojaratkaisua valittaessa. Euroopan olosuhteissa kirkkaan lasin, jonka ala on 10m², voidaan todeta säteilevän sisätilaan lämpöenergiaa 2…5 kW. Tämän tehokkaan lämmönlähteen ”termostaattina” voi toimia ulkopuolinen automatisoitu aurinkosuojaus, jota onkin aina ensisijaisesti hyödynnettävä passiivisena keinona ennen energiaa kuluttavan ratkaisun rakentamista ja käyttöä.

Sälekaihtimien (sälekulma 65 astetta) g-arvoja erilaisilla sijoitusratkaisuilla. CF on konvektion osuus, RF on säteilyn osuus ja DF suoran säteilyn osuus. Huomattakoon, että arvot voivat vaihdella merkittävästi eri suojaustyyppien välillä. Screeneillä konvektion osuus on yleensä pienempi.

Lähde: REHVA Guidebook Aurinkosuojaus.